طراحی سامانه وزارت ارشاد

جزییات پروژه

  • نام پروژه:طراحی سامانه وزارت ارشاد
  • مدت زمان پیاده سازی:120 روز
  • زبان برنامه نویسی:سی شارپ
  • نوع طراحی:سازمانی
  • آدرس وب سایت:http://samanehtabligh.ir
نمایش سایت

به اشتراک بگذارید.

از افتخارات شرکت ما سامانه وزارت ارشاد

1- ثبت نام کلیه متقاضیان شرکت های تبلیغاتی کل کشور

2- صدور مجوز شرکت ها

3- مدیریت تبلیغات محیطی کل کشور

***نرم افزار مدیریت پروانه ها***

این نرم افزار وظیفه مدیریت پروانه های شرکت های تبلیغاتی را دارد 

گزارش های گوناگون از این نرم افزار استخراج می شود مانند شمارش تعداد مدارج تاریخ باقیمانده مجوز تفکیک جنسیتی و ......