جلوگیری از ارور 404

جلوگیری از ارور 404

 

برای جلوگیری از ارور 404 در سورس کد های سی شارپ باید تکه کد های زیر را در فایل وب کانفیگ(web.config) کپی نمایید.

  <httpErrors errorMode="Custom" >

<remove statusCode="404" />

 <error statusCode="404" path=" /errorpage.aspx" responseMode="ExecuteURL"/>

 </httpErrors>   <customErrors mode="On" defaultRedirect="ErrorPAge.aspx" />

 با استفاده از این کدها ارور 404 رخ نمیدهد